Türk Dünyasında Ortak Vatandaşlık Eğitimi Projesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından desteklenen ve Türk Dünyasında ortak bir vatandaşlık eğitiminin nasıl olabileceği konusunda vatandaşlık eğitim programı ve ders kitaplarına dayalı analizlerin yapılarak Türk Dünyasının ortak paydalarında öğretim programlarına model önerisi getirmeye çalışan bu proje Nisan 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Bu projenin amacı: Ulus-devletler vatandaşlarına vatandaşlık bilgisi vermek için 20. yüzyılda vatandaşlık eğitimini okul müfredatına dahil etmişlerdir. Son yıllarda hızlanan küreselleşme ve artan sınır ötesi göçler ile birlikte vatandaşlık kavramı yeniden tartışılmakta ve vatandaşlık eğitimi de yeniden yapılandırılmaktadır. Bu proje ile küreselleşen bir dünyada vatandaşların aynı zamanda kendi ülkelerinin, başta Türk dünyasının ve dünyaca kabul edilen değerlerin uyum içinde bir arada sunulabildiği bir vatandaşlık eğitiminin nasıl olabileceği araştırılmaktadır.