Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi

Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında uygulamaya konulan “Türk Dünyası Vatandaşlığı” projesi 2013 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Bu projenin genel amacı, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsalar da, aynı soydan gelen, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip olan toplumların homojen toplumlar olarak, ortak paydada iş birliği içerisinde geleceği inşa edebilmelerini sağlamak için üniversiteli gençlerde “Türk Dünyası Vatandaşlığı” bilincini geliştirmektir. Bu bağlamda “Türk Dünyası” olarak tanımlanan coğrafyada yer alan üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmak üzere “Türk Dünyası Vatandaşlığı” isimli bir ders programı geliştirilerek uygulanacak ve bu programın etkililiği değerlendirilecektir. Özel amaçlar: 1. Türk Dünyası’ndaki üniversiteli gençlere “Türk Dünyası Vatandaşlığı” hususunda farkındalık kazandırmak ve bilinç düzeylerini geliştirmek, 2. Türk Dünyası’ndaki üniversiteli gençlerin ortak kültürel ve tarihsel değerleri benimsemelerini sağlamak, 3. Paylaşılan ortak değerlerin korunmasının ve geliştirilmesinin önemini kavratmak, 4. Türk dünyasında üniversiteli gençlerin Türk dilinin lehçeleri konusunda farkındalıklarını geliştirmek, 5. Türkiye’deki ve Türk Dünyası’ndaki üniversiteler arasında iş birliğini geliştirmek, 6. Türk Dünyası’nda yer alan üniversitelerin deneyimlerini paylaşıma aktarmak