2022-2023 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi Orhun Değişim Programı Başvuruları Başlıyor

2022-2023 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi Orhun Değişim Programı Başvuruları Başlıyor

2022-2023 Akademik Yılı Güz-Bahar Yarıyılları için aşağıda listesi verilmiş Türk Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin ilan edilen bölümlerinde bir dönem öğrenim görmek isteyen Lisans, Yüksek Lisans (ders aşamasında olmalı) ve Doktora (ders aşamasında olmalı) düzeyindeki öğrenciler ve Öğretim Elemanları için ORHUN değişim programı başvuruları başlamıştır.

Başvuru Takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim kurumlarında duyurulması ve alınması

26 Mayıs 2022 – 13 Haziran 2022

Alınan Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi. Koordinatör Üniversite tarafından başvuruların Üniversiteye göre dağıtılması.

13 Haziran 2022 – 20 Haziran 2022

Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi ve Koordinatör Üniversite tarafından genel sonuçların ilan edilmesi

30 Haziran 2022

 

Başvuruda istenen belgeler:

Öğrenci Değişimi İçin:

1- Öğrenci Bilgi Formu

2- Transkript

Öğretim Üyesi Hareketliliği İçin:

1- Öğretim Üyesi Bilgi Formu

2- Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Evraklara http://turkunib.org/tr/orhun adresinden ulaşılabilir

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar:

  • Başvurularda sadece bir üniversite ve bir dönem tercihi yapılabilir.
  • Bütün evraklar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
  • Öğrencilerin başvuru için genel akademik not ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (2.5/4.00) olmalıdır.
  • Hazırlık sınıfı, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuru yapabilmeleri için ders aşamasında olmaları gereklidir.

Değişim programına katılmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrenciler bağlı bulundukları üniversitenin değişim programı koordinatörlüklerine başvurabilirler. Değişim programı ile ilgili ayrıntılı bilgi  http://turkunib.org/orhun adresinden alınabilir veya orhun@manas.edu.kg adresine yazabilirsiniz.