Orhun Süreci

Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi genel esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri yükseköğretim kurumları öğrenci ve öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar.

Yönetmelik

2021 - 2022 ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANI

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde aşağıda adları bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üye üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı başlatılacaktır.

Azerbaycan: Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan Diller Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi;

Kazakistan: Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Atırau Devlet Üniversitesi, Kazakistan Semey Tıp Üniversitesi, L.N Gumilyov Avrasya Devlet Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi,;

Kırgızistan: Batırali Sıdıkov Kırgız-Özbek Uluslararası Üniversitesi, Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi, Hüseyin Karasaev Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Oş Devlet Üniversitesi, Yusuf Balasaguni Kırgız Milli Üniversitesi;

MacaristanSzeged Üniversitesi;

Özbekistan: Alişer Navoi Özbek Dili ve Edebiyatı Taşkent Devlet Üniversitesi, Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Üniversitesi, Kokand Üniversitesi, Taşkent Devlet Doğu Çalışmaları Üniversitesi;

Türkiye: Alanya Keykubat Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenci ve öğretim üyeleri bağlı bulundukları üniversitenin değişim programı koordinatörlüklerine başvurabilirler. Değişim programı ile ilgili ayrıntılı bilgi kurum koordinatörlüklerinden ve http://turkunib.org/orhun/  adresinden alınabilir.

Başvuru takvimi:

Üniversitelerin programa katılacak bölüm ve kontenjanları Koordinatör Üniversiteye (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi) bildirmeleri:

25 Kasım – 20 Aralık 2021

Koordinatör Üniversitenin genel ilana çıkması:

20-24 Aralık 2021

Değişim ilanlarının yükseköğretim kurumlarında duyurulması ve başvuruların alınması:

24 Aralık 2021 – 6 Ocak 2022

Kontenjanların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi ve alınan başvuruların değerlendirilmesi:

6 – 15 Ocak 2022

Sonuçların ilan edilmesi:

17 Ocak 2022

Başvuruda istenilen belgeler:

-Transkript

-Öğrenci Bilgi Formu (Başvurularda sadece bir üniversite tercihi yapılacaktır!)

Bütün evrakların bilgisayar ortamında doldurulması şarttır.

Ayrıntılı bilgi için orhun@manas.edu.kg adresine yazabilirsiniz.