L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nin BM Kalkınma Hedeflerine Katkısı: Times Higher Education(THE) 2019 yılı Üniversite Etki Sıralamaları

2019 yılı Üniversite Etki Genel Sıralamasına göre L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi 301 + sırada yer almıştır. Sıralama, üniversitelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine(BMSKH) göre değerlendiren tek küresel performans sıralamasıdır. Kapsamlı ve dengeli karşılaştırmalar yapabilmek için sıralamada araştırma, sosyal katkı ve sorumluluk göstergeleri kullanıldı.
   

ENU beş BM Kalkınma Hedeflerinde dereceye girdi. En yüksek katkı, 100-200 arasında bulunduğu BMSKH 8 “İyi iş ve ekonomik büyüme” ve BMSKH 16 “Barış, adalet ve etkili kurumlar” gibi göstergelerde gerçekleşti.

L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, aşağıdaki BMSKH kategorilerinde  sıralamada yer aldı:

 

BMSKH no

BM Kalkınma Hedefi

sıralama

4

Eğitim Kalitesi

301+

8

İyi iş ve ekonomik büyüme

101–200

9

Sanayi, yenilik, alt yapı

301+

16

Barış, adalet ve etkili kurumlar

101–200

17

Hedefler için ortaklık

301+

 

 

Uluslararası İşbirliği ve Yeniliklerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Baubek Somzhurek'e göre, “2015 yılında kabul edilen BM Kalkınma Hedefleri, insanlığı küresel sorunlarının çözümünde büyük rol oynamaya çağırıyor. Bu, üniversitelerin insanlığın sürdürülebilir gelişimine katkısını yansıtan gerçekten eşsiz bir derecelendirmedir. Orta Asya bu sıralamaya girdi. Üniversitemizin bu sıralamaya girmesi üniversitemizin gelişmesinde doğru yolda olduğu kanıtlamıştır. ”

Bu sıralamalara dahil olmak bile tek başına büyük bir başarıdır ve  Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini öğretme, araştırma ve bilgi aktarımı yoluyla desteklemenin yanı sıra hedefleri somutlaştırmaya yönelik kurum iç uygulamalar, politikalar, prosedürler ve faaliyetlerle ENU'yu küresel öncüler arasına dahil etmiştir.

Bu etki derecesi, küresel üniversitelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (BMSKH) ulaşmadaki başarısını ölçen ilk ölçüttür ve altı kıta 76 ülkeden 450'den fazla kurum yer aldı. Üniversitelerden toplanan veriler, tabloları üretmek için Elsevier'den gelen verilerle birleştirildi.

Times Higher Education University Etki Sıralaması, üniversitelerin araştırma ve öğretme performansı yani sıra, toplum üzerindeki etkilerine dair kanıtları belgeleyen ilk küresel girişimdir. Metrikler, üniversitelerin akademik özgürlük politikalarını, güvenli iş sözleşmelerini kullanmalarını ve üst düzey kadın akademik personelin oranını içerir ve 17 BMSKH'den 11'ine dayanır.